Cığara sardım ince                      Oğlan adın Ayıptır

Yar perişan ben nece                  Sırma aba giyiptir

Cığarayı terk eyle                        Akraba arasında

Alım koynuma gece                     Başlık almak ayıptır

****************** ********************

Cığaramı yakaram                      Siveregin uşağı

Keyfime de bakaram                  Gevşek bağlar kuşağı

Behen bir laf atana                      Şaka maka dinlemez

Çifte kurşun sıkaram                  Çeker yağlı pıçağı

Oğlan adın aloştur                       Oğlan adın Alidir

Fesin püskülün hoştur                 Boynu rehan dalıdır

Her gün gel savuş buradan          Hergün gel burdan savuş

koy desinler sarhoştur                Koy desinler delidir

Dama çıkmış el eder                Siverekte at gezer

Küpeler gel gel eder                 Üstünde yigit gezer

İtin köpegin oğlu                      Siveregin kızları

Her yerde hanek eder               Biri birinden güzel

******************** ********************

Minarede ezan var                     Masa üstünde pekmez

Has bahçede gezen var              O pekmez bana yetmez

Siveregın içinde                        Siveregın kızları

Yüregımı ezen var                     Taksisız gelin gitmez

******************** ***********************

Oy küçeler küçeler                      Ataş koydım kürege

Küçelerden geçeler                     Mühür urdım direge

Acep o gün olırmı                      Acep o gün olurmu

Şerbetimi içeler                          Yar gele Siverege

SİVEREK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİ

Köpek kırpılmakla tazı olmaz.

Bir üzüm habbesinden kerge kaynatmak.

Karaçı kızı hatun olmaz, olsa da karnı doymaz.

Ağır ol batman gelesen.

Adamın kafasına vurmuşlar ah arkam ah arkam demiş.

Emmı oğlu emmı kızını at üstünden indirir.

Ar nice, haya nice,arsıza haya nice.

Hain havflı(korkak) olur.

Kül senin başına.

Maksat desinler haçonun hançeri var.

Düşmana göster,geri çek.

İtin kuyruğu kalıp tutar mı.?

İki kersek bir taşa bedeldir.

Duvar sehen diyem,gelinim sen anla.

Gavur parasınan bir kuruş etmez.

Ayağı yanmış it gibi gezer.

Avrat,erkegı hem aziz,hem de rezil eder.

Arlı arından korkar,arsız der benden korkar.

Bedenle gömleği biribirine düşürmek.

Yedi çortun bir olmuş.

Çağala mağala herkes evine dağala.

Adam hırferi olmuş.

Kaz kaz ile,baz baz ile kör horoz kör tavuk ile.

Koy desinler cılk Numan yaralıdır..

Güle damdan gel.

Hanım seni aşağıda da gördüm yukarıda da gördüm.

Allah,karı,dağına göre yağdırır.

Uyuz keçi gözden su içer.

Tavuk pisliğinde darı görmüş.

Bin ölç bir biç.

Kapıdan kovisan pacadan geli, pacadan kovisan locindan geli.

Erkek evin direğidir,kadın evin yüreğidir.

Oğlum bu saçları degirmende ağartmadık.

Kıttonun fermanı çıkmış,okuyan kim, dinleyen kim.

Beyhude yazmaktan ne mana.

Deli sevilir densiz sevilmez.

İtin demesiyle gökten külünçe yağmaz.

Sen seni kaşımaya tırnak bulmayasan

Delalın eşşeği kaybolmuş.

Yelle alo yelle bir hırpo daha düştü

Veliden pelid,pelidden veli çıkar.

Yüzüm kara kül yoktur,sofrada ekmek yoktur.

Ağrımayan başa çaput sarmak.